CIVIL SZERVEZETEK ÉS A JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSI CUNAMI AZ ELMÚLT ÉVTIZEDBEN

Jogszabályi környezet mint mélyvíz Sokéves tapasztalatot gyűjtöttem a civil szervezetek működési környezetével kapcsolatban. Szeretem ezt a szférát, inspiráló olyan értékközösséghez kapcsolódó célok megvalósítása érdekében dolgozni, amelyekkel azonosulni tudok. De a nonprofit szféra sem mentes a nehézségektől. Itt van mindjárt a jogszabályok tengere, örvényes, “mélyvízi” környezet. […]

A NONPROFIT SZEKTOR MA

A nonprofit szektor jellemzői A nonprofit szervezeteket mint érték- és érdekközösségeket nem profit célok vezérlik. Ezeknek a szervezeteknek a működése nem a piaci logikát követi, hanem közcélú tevékenységet és közfeladatot látnak el a szervezetnél tágabb közösség érdekében. A nyereséget nem oszthatják szét a tagok, alapítók, […]

A NONPROFIT SZERVEZETEK TÖRTÉNETE DIÓHÉJBAN

A nonprofit szervezetek ősei Magyarországon Az államalapítás idején Nonprofit szervezetekről a 20. század második felétől beszélünk, azonban a mai nonprofit szervezetek ősei már az önálló állam kialakulásakor megjelentek Magyarországon. „Géza fejedelem és István király a lázadó pogány vezetőktől elkobzott birtokok egy részét a katolikus egyháznak […]